מיכל מיוחד

יישומים עיקריים

השיטות העיקריות לשימוש במיכל ניתנות להלן